Műszaki vizsga ügyintézés

A műszaki vizsgára való felkészítés során autószervizünkben átvizsgáljuk a gépjármű összes világítóberendezését, és a fényszórókat; ellenőrizzük a lengéscsillapítók, a szilentek, a gömbfejek, a csapágyak, a kipufogórendszer, valamint a futómű állapotát.

Milyen okmányok szükségesek a gépjármű műszaki vizsgáztatásához?

Amennyiben a gépjármű magánszemély tulajdonában áll, akkor:

 • Személyi igazolvány és lakcímkártya
 • Forgalmi engedély
 • A gépjármű törzskártyája (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • Csekk vagy igazolás az érvényes kötelező felelősségbiztosítás befizetéséről

Amennyiben a gépjármű cég, vállalkozás tulajdonában áll:

 • Személyi igazolvány és lakcímkártya
 • Forgalmi engedély
 • A gépjármű törzskártyája (amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • Csekk vagy igazolás az érvényes kötelező felelősségbiztosítás befizetéséről
 • A Cégbírósági cégbejegyzés (a cégkivonat első oldala)
 • Az aláírási címpéldány
 • Meghatalmazás (amennyiben a vizsgáztatás ügyében nem az aláírási címpéldányon szereplő személy jár el személyesen)

Meghatalmazotti eljárás esetén:

Amennyiben nem a tulajdonos hozza a gépjárművet vizsgáztatni, olyan írásos meghatalmazásra van szükség, amely tartalmazza a tulajdonos (üzembentartó) és a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy azonosításához szükséges adatokat (név, cím, személyi igazolvány száma, születési dátum).

2010. január 1-jétől a közúti járművek időszakos vizsgálata során kell elvégezni a járművek környezetvédelmi felülvizsgálatát is. Ezen időponttól a jármű műszaki és környezetvédelmi megfelelőségét kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, amelyhez az érvényesítő címke és a plakett tartozik. A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszűnt. A járművel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényesség időpontjáig lehet részt venni. A gépjárművek környezetvédelmi ellenőrzését az időszakos vizsgálat határidejéhez igazodva kell elvégezni.

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat:

A gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót és ezek pótkocsiját a forgalomba helyezés előtt az NKH-nál vagy az NKH engedélyével rendelkező vizsgáló állomáson be kell mutatni.

A gyártó, a forgalmazó, a javító vagy az üzemeltető kérelmére az NKH regionális igazgatósága a forgalomba helyezés előtti vizsgálatot a kérelmező telephelyén is elvégezheti, ha ehhez a műszaki feltételek adottak.

Mit vizsgálnak?

Az általános forgalomba helyezési engedély alapján végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a típusbizonyítvány adataival való egyezést, továbbá az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását ellenőrzik. A sorozat és az egyedi forgalomba helyezési engedély alapján végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a forgalomba helyezési engedélyben, illetőleg az összeépítési engedélyben foglalt adatokkal való egyezést, az azokban foglalt feltételek teljesítését, továbbá az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell ellenőrizni. (5/1990 (IV.12.) KöHÉM rend. 10. § (5)-(6) bek.) A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeit a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben találhatjuk meg.

A műszaki vizsgálat eredménye:

Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye szerint a jármű a közúti forgalomban való részvételre műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból alkalmas, kiállítják a megfelelt minősítésű műszaki adatlapot, amely tartalmazza:

 • a jármű forgalomba helyezéséhez szükséges műszaki és környezetvédelmi adatokat,
 • a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének igazolását, valamint
 • a forgalmi engedély időbeli hatályaként a következő időszakos vizsgálat határidejét.

A Műszaki adatlap a jármű forgalomba helyezéséhez a forgalomba helyezés előtti vizsgálatot követő 6 hónapig, de legfeljebb a forgalomba helyezési engedély időbeli hatályának lejártáig használható fel.

Ha a jármű a forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a műszaki, közlekedésbiztonsági, vagy környezetvédelmi követelményeknek nem felel meg, a forgalomban való részvételt a közlekedési hatóság nem engedélyezi.

További hivatalos információk a műszaki vizsgáról és az eljárási díjakról a www.magyarorszag.hu – Kormányzati portálon érhetők el.

Műszaki vizsga ügyintézés – 5 Csillag Autószerviz Veresegyház: Időpontkérés